Historie


Op 13 oktober 1966 aanschouwde het Criminologisch Dispuut ‘Dr. Nico Muller’ het levenslicht. Het dispuut – in de jaren zeventig omgezet in een vereniging – floreerde en groeide uit tot een studievereniging met vele tradities, die jaar in jaar uit haar leden op de hoogte hield van recente ontwikkelingen op strafrechtelijk en criminologisch gebied.

Hierbij werd regelmatig getracht het strafrecht op een andere wijze te benaderen dan de grotendeels theoretische benadering van het onderwijs aan de universiteiten. Eén van de tradities van de Nijmeegse Criminologische en Strafrechtelijke Vereniging, die de N.C.S.V. ook landelijke bekendheid heeft gebracht, is het afsluiten van elk lustrumjaar met een congres. Zo organiseerde zij eerder congressen over de volgende thema’s:

 • Slachtoffers van delicten (1971),
 • Terreur (1976),
 • Honderd jaar Wetboek van Strafrecht (1981),
 • Internationalisering van het Strafrecht (1986),
 • Herijking van het Wetboek van Strafrecht (1991),
 • Onderneming en Strafrecht (1996)
 • De fundamenten van het strafrecht, strafrecht ad fundum (2006)
 • Schietincidenten (2011)
 • De digitalisering van zedendelicten (2016)

N.C.S.V. Dr. Nico Muller organiseert elk jaar verscheidene activiteiten op het gebied van criminologie en strafrecht. Zo brengen wij ieder jaar een bezoek aan de Schietvereniging Schaarsbergen, hebben wij dit jaar het Ministerie van Veiligheid en Justitie bezocht, mochten wij een kijkje nemen in de PI te Arnhem-Zuid en organiseert de Vereniging jaarlijks een studiereis.

Het hoogtepunt van elk bestuursjaar is de jaarlijkse N.C.S.V. Dr. Nico Muller-Dag, een symposium met jaarlijks uiteenlopende onderwerpen. In het verenigingsjaar 2017-2018 was het onderwerp ‘De verruiming van het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden’ en trok dit een groot publiek. We hadden drie gastsprekers, die het thema van die dag uit verschillende oogpunten belichtten.

 • L. van Ophuizen (Slachtofferhulp)
 • J. Steenbrink (advocaat)
 • G. van Roermund (Officier van Justitie)