De commissies


N.C.S.V. Dr. Nico Muller heeft een viertal hoofdcommissies.

1) Strafbladcommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het Strafblad, het orgaan van N.C.S.V. Dr. Nico Muller. Het Strafblad wordt een keer per jaar digitaal uitgegeven en verspreid onder haar leden. In het bestuursjaar 2012 – 2013 is er zelfs één versie gedrukt!  Wil jij graag ons Strafblad ontvangen? Word dan snel lid! De commissie richt zich ook op sociale media via wat kleinere artikelen. Houd tevens onze Facebookpagina in de gaten voor de wekelijkse artikelen.

De Strafbladcommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Rebecca Neisingh (voorzitter)
 • Lizzy van Keulen (niet op foto)
 • Shannen Jongmans
 • Eva Thijssen
 • Anouk de Vries

2) Reiscommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de studiereis! Tijdens deze reis worden er een tal van academisch verantwoorde activiteiten georganiseerd, evenals een aantal culturele en gezamenlijke activiteiten. Uiteraard krijg je tijdens de studiereis ook voldoende vrije tijd om de steden zelf te kunnen verkennen! De studiereis zal in de meivakantie plaatsvinden.

De Reiscommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Remy van der Hoek (voorzitter)
 • Anita Peelen
 • Arthur van Leemput (secretaris)
 • Willem Smits (penningmeester)
 • Maudy Ruiter
 • Jo-Anne Krukkert

Reiscommissie

3) Activiteitencommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten. Elke maand wordt er (minimaal) één activiteit georganiseerd, met als hoogtepunt onze N.C.S.V. Dr. Nico Muller-dag. Onder het kopje ‘Agenda’ kun je zien welke activiteiten op de planning staan. Wil jij graag deelnemen aan een activiteit? Meld je dan snel aan!

De Activiteitencommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Karlijn Foolen (voorzitter)
 • Maxime Cornelissen
 • Laura Janssen (notulist)
 • Madeleine Ruijters
 • Jorinde Kwakkernaat (secretaris)
 • Céline Maliepaard
 • Stijn van Merm

Activiteitencommissie

4) Sponsor- en PR-commissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het promoten van N.C.S.V. Dr. Nico Muller. Ook buigen zij zich over het werven van sponsors, zodat wij onze activiteiten en de reis kunnen organiseren.

De Sponsor- en PR-commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Deborah Vermeulen (voorzitter)
 • Rianne van Haaren (secretaris)
 • Katy Lever