N.C.S.V. Dr. Nico Muller


N.C.S.V. Dr. Nico Muller is vernoemd naar Dr. Nicolaas Muller. Hij werd geboren te Utrecht op 08 oktober 1879 en overleed te Amsterdam op 16 februari 1965.

Nicolaas (Nico) Muller was als jurist zeer geïnteresseerd in mens en maatschappij en bracht dit ook tot uiting in zijn werk. Tijdens zijn lange en verdienstelijke carrière in de rechterlijke macht, koos de heer Muller van meet af aan als één van de weinigen – welbewust en ongeacht zijn promotiekansen – de strafrechtelijke zijde. Hij bleef gedurende zijn gehele carrière aan die zijde werkzaam.

De heer Muller wordt de pionier van de moderne reclassering genoemd, wie een heldere en pragmatische instelling verkoos boven de dogmatiek van de strafrechtstheorie. Voor hem is berechting niet los te denken van reclassering en hulp onlosmakelijk verbonden met straf. Met deze kijk lonkte voor hem de praktijkgerichte kant van het strafrecht, die hij dan ook als reclasseerder, rechter en schrijver beoefende.

Zijn invloed op de strafrechtspleging is groot en zijn gedachte leeft voort in het juridisch tijdschrift ‘Proces’ (door hem opgericht als ‘Maandblad’) en in de studievereniging N.C.S.V. Dr. Nico Muller.

 

logo

Via de opties aan de bovenzijde van deze pagina kunt u zien wie deel uitmaken en -maakten van het bestuur van N.C.S.V. Dr. Nico Muller. Tevens kunt u meer vinden over de historie en bijzondere leden van de vereniging.