Bestuursjaar 2010 – 2011


Eerste semester

  • 21 september 2010 – Kantoorbezoek Van Veen, Noppen en De Vries
  • 07 oktober 2010 – Bezoek aan het Joegoslavië Tribunaal te Den Haag
  • 05 november 2010 – Bezoek aan de Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg
  • 18 november 2010 – N.C.S.V. Dr. Nico Muller Dag met een debat over invoering van minimumstraffen en het naspelen van een MK-zitting
  • 10 december 2010 – Bezoek aan de Penitentiaire Inrichting Vught

Tweede semester

  • 31 januari 2011 – Bezoek aan de Vrouwengevangenis Ter Peel
  • 08 februari 2011 – Kantoorbezoek Houthoff Buruma
  • 08 april 2011 – Nationale Pleitwedstrijd
  • 17 mei 2011 – Lunchlezing ‘geheimhoudingsplicht notarissen’ door H. Castrop